Audrey Angora Shrug IMG_9836SHOT-10_lg.jpg

Audrey Angora Shrug

750.00
Jeanne Triangular Shawl IMG_0907SHOT-18_F_lg.jpg

Jeanne Triangular Shawl

750.00
Brigitte Beach Cover Long 7637_ds.jpg

Brigitte Beach Cover Long

1,170.00
Bettie Beach Sweater 7312_ds.jpg

Bettie Beach Sweater

690.00
Angelika Shawl 7864_ds.jpg

Angelika Shawl

850.00
Jane Halter IMG_0015SHOT-11_lg.jpg

Jane Halter

240.00
Grace Body Necklace IMG_9608SHOT-08_LG.jpg

Grace Body Necklace

695.00
Sophia Wool Shrug IMG_0103SHOT-12_lg.jpg

Sophia Wool Shrug

680.00
Brigitte Beach Cover Short 7618_ds.jpg

Brigitte Beach Cover Short

695.00
Dorothy Wool Vest IMG_8986SHOT-02_lg.jpg

Dorothy Wool Vest

390.00
Ava Angora Neck Ruffle 7525_ds.jpg

Ava Angora Neck Ruffle

320.00
Rapunzel Scarf IMG_9412SHOT-07_lg.jpg

Rapunzel Scarf

260.00
Lana Endless Scarf IMG_0735SHOT-17_lg.jpg

Lana Endless Scarf

690.00
Nina Scarf IMG_9246SHOT-04_lg.jpg

Nina Scarf

420.00
Naomi Necklace Scarf IMG_9170SHOT-03_lg.jpg

Naomi Necklace Scarf

220.00